Michaelowa

78 tekstów – auto­rem jest Michaelo­wa.

Pew­ne­go dnia w Śremie
Pączek wykąpał się w dżemie
Piękne wspomnienie. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2018, 17:29

DLA MISIA

Do­syć smut­ku już mój drogi,
wy­leczy­my Ci te nogi,
tyl­ko nie smuć się kochanie
nig­dy więcej me­go ser­ca Panie.

Kocham Cię i Ty to wiesz
cza­sem zacho­wuję się jak zwierz,
ale to z tęskno­ty tak
czuję się jak cho­ry ptak.

Mój Mi­sia­czku, nie złość się,
ja nie chciałam, dob­rze wiesz,
de­ner­wo­wać się i Ciebie
bo ja kocham tyl­ko Ciebie ❤ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 16:46

Chy­ba nig­dy nie będę szczęśliwa... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2018, 17:23

Im no­wocześniej tym gorzej i słabo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2018, 12:53

Tęcza pi­je wodę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2018, 19:20

URODZINY PRZYSZŁEGO MĘŻA ❤

Mój przyszły Mężu,
dziś są two­je urodziny,
więc życzę, aby w naszym łożu
kochać się po­nad pół godziny.

Żebyś nig­dy nie chorował
i marze­nia swe spełniał,
nig­dy się awanturował
i na wyżyny wzleciał.

Kochał mnie na wieki
i o je­den dzień dłużej,
gdy sta­niesz się wielki
sławy będziesz najbliżej.

Te­go Ci życzy two­ja przyszła żonka,
która Cię bar­dzo kocha ❤ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2018, 04:21

Nie po to za Tobą płakałam i płaczę, aby z Ciebie zre­zyg­no­wać...
M.G ❤❤❤ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2018, 18:58

Przez życie chcę iść z Tobą
i być Twoją podporą,
byś wreszcie doz­nał szczęścia,
gdy do­konam zamążpójścia.

Bez Ciebie nie chcę żyć
i na świecie być,
dla­tego jes­tem tyl­ko twoja
do os­tatnich chwil me­go żywota. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2018, 20:52

OPĘTANIE

Kocham Cię Misiu
i tak zostanie,
bo to jest mo­je opętanie.

Bez Ciebie nie chcę
żyć i istnieć,
tak jak śnieg bez zimy
w ciep­le słońca topnieć.

Wiedz, że moim
jes­teś sensem
i pragnę Cię całym
moim sercem.

| Dla Mi­sia Moon G | 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 marca 2018, 15:29

Mówią "uśmie­chnij się", a nie dają po­wodu do uśmiechu... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2018, 13:01

Michaelowa

Na zawsze tylko mój Miś ❤ kocham Cię ❤ Jeżeli znajdziecie którykolwiek wiersz z podpisem Joannita albo Mrs Vercetti to jestem ja... Nie kradnę wierszy...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 września 2018, 14:41Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Ksieżyc Król Noc­ne­go Fir­ma­men­tu

15 września 2018, 03:59Michaelowa sko­men­to­wał tek­st SEN O NO­CY

13 września 2018, 03:21Michaelowa sko­men­to­wał tek­st 147

13 września 2018, 01:28Moon G sko­men­to­wał tek­st Pewnego dnia w Śre­mie Pączek [...]

11 września 2018, 17:29Michaelowa do­dał no­wy tek­st Pewnego dnia w Śre­mie Pączek [...]

4 września 2018, 02:01Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Drag King Wzrok

2 września 2018, 09:38Michaelowa sko­men­to­wał tek­st pragne by zmo­ra odeszła

1 września 2018, 14:38Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Zrozumienie Kon­sekwen­cji

27 sierpnia 2018, 03:10Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * TA­ROT * 

19 sierpnia 2018, 04:29Michaelowa sko­men­to­wał tek­st - JA -