Michaelowa

75 tekstów – auto­rem jest Michaelo­wa.

Im no­wocześniej tym gorzej i słabo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 maja 2018, 12:53

Tęcza pi­je wodę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2018, 19:20

URODZINY PRZYSZŁEGO MĘŻA ❤

Mój przyszły Mężu,
dziś są two­je urodziny,
więc życzę, aby w naszym łożu
kochać się po­nad pół godziny.

Żebyś nig­dy nie chorował
i marze­nia swe spełniał,
nig­dy się awanturował
i na wyżyny wzleciał.

Kochał mnie na wieki
i o je­den dzień dłużej,
gdy sta­niesz się wielki
sławy będziesz najbliżej.

Te­go Ci życzy two­ja przyszła żonka,
która Cię bar­dzo kocha ❤ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2018, 04:21

Nie po to za Tobą płakałam i płaczę, aby z Ciebie zre­zyg­no­wać...
M.G ❤❤❤ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2018, 18:58

Przez życie chcę iść z Tobą
i być Twoją podporą,
byś wreszcie doz­nał szczęścia,
gdy do­konam zamążpójścia.

Bez Ciebie nie chcę żyć
i na świecie być,
dla­tego jes­tem tyl­ko twoja
do os­tatnich chwil me­go żywota. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2018, 20:52

OPĘTANIE

Kocham Cię Misiu
i tak zostanie,
bo to jest mo­je opętanie.

Bez Ciebie nie chcę
żyć i istnieć,
tak jak śnieg bez zimy
w ciep­le słońca topnieć.

Wiedz, że moim
jes­teś sensem
i pragnę Cię całym
moim sercem.

| Dla Mi­sia Moon G | 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 marca 2018, 15:29

Mówią "uśmie­chnij się", a nie dają po­wodu do uśmiechu... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2018, 13:01

SEN O NOCY

Gwiaz­dy mi­goczą wy­soko na­de mną, na fir­ma­men­cie który wie­cznie trwa,
za­kap­turzo­ny mis­trz kroczy ze mną i de­cydu­je o tym co jest w snach...
A oni ciągle tu, wciąż za­pat­rze­ni we włas­ny egoizm
nie słyszą prostych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 grudnia 2017, 11:45

CZARNY ŁABĘDŹ

Myślę o swych bliskich
ładując mój pistolet
i jak do te­go doszło pojąć nie mogę...

Po­win­nam pi­sać ro­man­se
i dzieci mieć gromadkę,
tym­cza­sem piszę lis­ty do dzieci ofiar...

Współczuję Wam bardzo,
lecz sa­ma jes­tem martwa...
Gdy spróbu­jesz mnie zabić
to nie zro­bi różnicy...

I żyję już na zawsze
pośród słów ich kiedy tańczą
i tańczyć nie przestając
giną od kul na ulicach.

DRAG KING 810

In­spi­rac­ja: Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2017, 16:56

PIERWSZA ZASADA

Pier­wsza zasada,
skry­waj w so­bie ból, bo uz­nają Cię za wariata. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2017, 16:43

Michaelowa

Na zawsze tylko mój Miś ❤ kocham Cię ❤ Jeżeli znajdziecie którykolwiek wiersz z podpisem Joannita albo Mrs Vercetti to jestem ja... Nie kradnę wierszy...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 lipca 2018, 04:27Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * ANIOŁ * 

15 lipca 2018, 04:24Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Serce wo­jow­ni­ka nie zna [...]

7 lipca 2018, 15:02Michaelowa sko­men­to­wał tek­st CZARNO-CZERWONY

7 lipca 2018, 04:16Michaelowa sko­men­to­wał tek­st KRÓTKA ROZ­MO­WA

6 lipca 2018, 18:30Michaelowa sko­men­to­wał tek­st BĘDĘ WAL­CZYŁ

6 lipca 2018, 03:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st ŻE CIĘ KOCHAM

29 czerwca 2018, 02:50Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * INIC­JAŁY * 

23 czerwca 2018, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

8 maja 2018, 05:33Michaelowa sko­men­to­wał tek­st impas

4 maja 2018, 22:38yestem sko­men­to­wał tek­st Im no­wocześniej tym gorzej [...]